کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances De la Grande Section au CP 5-6 ans

خرید کتاب فرانسه Mon T'choupi vacances De la Grande Section au CP 5-6 ans

خرید کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances De la Grande Section au CP 5-6 ans

کتاب زبان فرانسه Mon T’choupi vacances De la Grande Section au CP 5-6 ans  اثر Thierry Courtin | Stéphanie Grison، از انتشارات Nathan در گروه متد آموزش کودکان به زبان فرانسه و مجموعه Mon T’choupi قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances De la Grande Section au CP 5-6 ans  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

کتاب فرانسه Sami et Julie CP Niveau 1 Le tipi de Sami

خرید کتاب فرانسه Sami et Julie CP Niveau 1 Le tipi de Sami

خرید کتاب فرانسه Sami et Julie CP Niveau 1 Le tipi de Sami

کتاب زبان فرانسه Sami et Julie CP Niveau 1 Le tipi de Sami  اثر Laurence Lesbre، از انتشارات hachette در گروه داستان کودکان به زبان فرانسه و مجموعه Niveau 1 قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

Sami et Julie CP Niveau 1 Le tipi de Sami

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Sami et Julie CP Niveau 1 Le tipi de Sami  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances de la moyenne à la grande section 4-5 ans

خرید کتاب فرانسه Mon T'choupi vacances de la moyenne à la grande section 4-5 ans

خرید کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances de la moyenne à la grande section 4-5 ans

کتاب زبان فرانسه Mon T’choupi vacances de la moyenne à la grande section 4-5 ans  اثر Thierry Courtin | Stéphanie Grison، از انتشارات Nathan در گروه متد آموزش کودکان به زبان فرانسه و مجموعه Mon T’choupi قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances de la moyenne à la grande section 4-5 ans  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

کتاب فرانسه Bonbon 1 – A1.1

خرید کتاب فرانسه Bonbon 1 – A1.1

خرید کتاب فرانسه Bonbon 1 – A1.1

کتاب زبان فرانسه Bonbon 1 – A1.1  اثر مهتاب خوشگو، از انتشارات کتابسرای وصال در گروه متد آموزش کودکان به زبان فرانسه و مجموعه Bonbon قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

enfants à partir de 7 ans Contenu : jeux de vocabulaire et de grammaire, mini dialogues, activités et exercices ludiques objectif: apprentissage et motivation, identification images-mots, facile à utiliser Laisser l’enfant avancer à son propre rythme

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Bonbon 1 – A1.1  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances J’entre en Petite Section 2-3 ans

خرید کتاب فرانسه Mon T'choupi vacances J'entre en Petite Section 2-3 ans

خرید کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances J’entre en Petite Section 2-3 ans

کتاب زبان فرانسه Mon T’choupi vacances J’entre en Petite Section 2-3 ans  اثر Thierry Courtin | Catherine Serres، از انتشارات Nathan در گروه متد آموزش کودکان به زبان فرانسه و مجموعه Mon T’choupi قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances J’entre en Petite Section 2-3 ans  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

کتاب فرانسه Grammaire en contexte Objectif B2

خرید کتاب فرانسه Grammaire en contexte Objectif B2

خرید کتاب فرانسه Grammaire en contexte Objectif B2

کتاب زبان فرانسه Grammaire en contexte Objectif B2  اثر Garnier Laure, Pigeon Timothée، از انتشارات کتابسرای وصال در گروه دستور زبان به زبان فرانسه و مجموعه Grammaire en contexte قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

Ce cahier s’adresse aux apprenants de Français Langue Étrangère qui souhaitent consolider ou enrichir leurs connaissances grammaticales en vue d’atteindre le niveau B2. Il sera particulièrement utile aux personnes préparant des certifications pour les niveaux B1 et B2 du CECRL, comme à toutes celles souhaitant améliorer leur maîtrise de la grammaire française et en comprendre le fonctionnement. Couvrant l’essentiel de la grammaire à connaître pour comprendre et produire tout type de texte ou de discours, il permet de progresser rapidement en suivant les 3 étapes systématiquement proposées dans chaque chapitre : 1. se familiariser avec le point de grammaire étudié, observer et comprendre son fonctionnement en contexte 2. faire le point sur les règles d’emploi à connaître grâce aux explications claires et détaillées avant de s’entraîner en faisant les nombreux exercices proposés 3. mettre le cap sur le niveau B2 en abordant des nouveaux points grammaticaux en lien avec celui étudié lors des étapes 1 et 2. Les plus : • Rappel de quelques notions grammaticales utiles en début d’ouvrage • Plus de 260 exercices corrigés

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Grammaire en contexte Objectif B2  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances De la Petite à la Moyenne Section 3-4 ans

خرید کتاب فرانسه Mon T'choupi vacances De la Petite à la Moyenne Section 3-4 ans

خرید کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances De la Petite à la Moyenne Section 3-4 ans

کتاب زبان فرانسه Mon T’choupi vacances De la Petite à la Moyenne Section 3-4 ans  اثر Thierry Courtin | Stéphanie Grison، از انتشارات Nathan در گروه متد آموزش کودکان به زبان فرانسه و مجموعه Mon T’choupi قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Mon T’choupi vacances De la Petite à la Moyenne Section 3-4 ans  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

کتاب فرانسه Les 350 Exercices – Vocabulaire – Avancé + Corrigés

خرید کتاب فرانسه Les 350 Exercices - Vocabulaire - Avancé + Corrigés

خرید کتاب فرانسه Les 350 Exercices – Vocabulaire – Avancé + Corrigés

کتاب زبان فرانسه Les 350 Exercices – Vocabulaire – Avancé + Corrigés  اثر Roland Eluerd | Jacques François، از انتشارات hachette در گروه آموزش واژگان به زبان فرانسه و مجموعه Les 350 Exercices قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

Une démarche originale pour un travail actif et efficace. Plus de 1500 mots et locutions à revoir ou à apprendre et, surtout, à utiliser. L’ouvrage comporte quatre modules organisés selon différents thèmes : – parler, écrire, communiquer ; – percevoir, réfléchir ; – aimer, unir, gouverner ; – entreprendre, produire. Pour chaque module, trois parties complémentaires et indissociables : – des textes qui mettent les mots en contexte ; – des glossaires qui en permettent l’analyse ; – des exercices de nature et de difficulté différentes. Des corrigés sont également disponibles.

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Les 350 Exercices – Vocabulaire – Avancé + Corrigés  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

کتاب فرانسه Edito A2 – Edition 2022 – Guide معلم

خرید کتاب فرانسه Edito A2 – Edition 2022 – Guide معلم

کتاب زبان فرانسه Edito A2 – Edition 2022 – Guide معلم  اثر Caroline Spérandio | Sergueï Opatski | Violette Petitmengin | Sylvie Pons | Hamza Djimli | Vedel، از انتشارات didier در گروه متد آموزش بزرگسالان به زبان فرانسه و مجموعه Edito – Edition 2022 قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Edito A2 – Edition 2022 – Guide معلم  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

کتاب فرانسه Edito B2 – Edition 2022 – Guide معلم

خرید کتاب فرانسه Edito B2 – Edition 2022 – Guide معلم

خرید کتاب فرانسه Edito B2 – Edition 2022 – Guide معلم

کتاب زبان فرانسه Edito B2 – Edition 2022 – Guide معلم  اثر Marion Perrard | Elodie Heu | Myriam Abou-Samra | Amadine Caraco، از انتشارات didier در گروه متد آموزش بزرگسالان به زبان فرانسه و مجموعه Edito – Edition 2022 قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه Edito B2 – Edition 2022 – Guide معلم  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام