آزمون‌ها به زبان فرانسه

در این بخش می‌توانید کتابهای آزمونهای زبان فرانسه از جمله: DELF, DELF Junior, DELF Prim, TEF, TCF, TFI در تمامی سطوح مشاهده و انتخاب نمایید.

آزمون TCF، آزمونی است مخصوص غیر فرانسه‌ زبانان که به هر دلیل شخصی، تحصیلی و یا حرفه‌ای نیاز به تعیین و تایید سطح زبان فرانسۀ خود به شیوه‌ای ساده، سریع و مطمئن دارند.

گواهی‌های DELF/DALF مدرک‌های دائمی (بدون تاریخ انقضاء) مستقلی اند که نشان‌دهندۀ تسلط بر هر چهار توانایی زبانی می‌باشند.

این آزمون‌های بین‌المللی که تائیدیۀ روان‌سنج‌های خبره را نیز دارد، مورد استفادۀ وزارت‌های امور خارجه در امر آموزش می‌باشند و در بیش از ۱۰۰۰ مرکز آزمون در ۱۶۴ کشور برگذار می‌گردد.

نمایش 1–42 از 86 نتیجه

نمایش 1–42 از 86 نتیجه