مهارت شنیداری و گفتاری به زبان فرانسه

در این بخش میتوانید مجموعه کتابهای مهارت شنیداری و گفتاری به زبان فرانسه را در تمامی سطوح، مشاهده و خرید نمایید.

با خواندن این کتابها مهارت مکالمه (Orale) و شنیدن (Ecoute) شما در زبان فرانسه جهت مکالمات روزمره یا آزمونهای زبان فرانسه تقویت خواهد شد.

نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش دادن همه 11 نتیجه